Privacy beleid

Gebruik en beveiliging

Salon14 gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met dit privacy beleid.

De salon zal nooit uw gegevens ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen, gekozen, belang zal zijn. In dat geval zal de salon dat expliciet vermelden.

De salon zal nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wpb) dat onder beheer staat van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College houdt toezicht op de naleving en toepassing van deze wet.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren.

Salon14 draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt de salon zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Dit privacy beleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van de Rijksoverheid. Deze informatielijn is te bereiken op het telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of via www.rijksoverheid.nl (voorheen Postbus 53).

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw bezoekinformatie door Google (d.w.z. uw gebruik van de website met inbegrip van uw IP-adres). Daarnaast maakt deze website gebruik van WordPress, een website cms (content management systeem) afkomstig van WordPress.org; deze laat een cookie achter om een sessie aan te maken, maar wordt niet gebruikt voor analyses.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Indien u opmerkingen of klachten heeft dan kunt u deze e-mailen naar: mandy.wennink@salon14.nl.

Salon14 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.